Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów i projektu zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekty proponowanych uchwał: tutaj

Data opublikowania: 16:43, 15 września 2014

Kategorie: Aktualności