Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2022 poz 559 z późn. zm.), oraz Uchwały nr 219/XX/2013 Rady Gminy Mykanów  z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz Uchwały Nr 254/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów, Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mykanów na lata  2022-2026”

Treść konsultowanych dokumentów z formularzem ankietowym dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 12:47, 24 maja 2022

Kategorie: Aktualności