Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 1 uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października 2010 r. Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2022”

Treść konsultowanych dokumentów z formularzem ankietowym dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 14:22, 18 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności