Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 1 uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października 2010 r. Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2021”. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 25.02.2021 r. do 11.03.2021 r.

Zarządzenie w sprawie konsultacji, projekt uchwały Rady Gminy z konsultowanym dokumentem oraz formularzem ankietowym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 14:01, 25 lutego 2021

Kategorie: Aktualności