Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów – Krzysztof Smela ogłasza konsultacje społeczne uchwały  w sprawie projektu  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów i projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. 

Treść konsultowanych projektów uchwał oraz Zarządzenie w sprawie konsultacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Data opublikowania: 13:59, 14 marca 2014

Kategorie: Aktualności