Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz Uchwały nr 219/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz Uchwały Nr 254/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów – Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów.

Treść zarządzenia oraz projekty konsultowanych uchwał dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 

Data opublikowania: 10:10, 3 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności