Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy Mykanów w sprawie: „Zmian Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r”

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji, projekt konsultowanej uchwały oraz formularz ankietowy do konsultacji dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 12:09, 6 lutego 2020

Kategorie: Aktualności