Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mykanów na lata 2019-2032”

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji, projekt konsultowanej uchwały oraz formularz ankietowy dostępnie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 13:59, 31 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności