Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z treścią konsultowanego programu oraz formularzem ankietowym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 14:09, 28 listopada 2019

Kategorie: Aktualności