Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów – Krzysztof Smela ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany uchwały nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów, oraz w   sprawie   zmiany   Uchwały  Nr  210/XX/2013   Rady  Gminy  Mykanów  z  dnia  15 marca  2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 Szczegółowe informacje na temat konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenie konsultacje społeczne oraz zakładce konsultacje społeczne  Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 13:49, 25 czerwca 2013

Kategorie: Aktualności