Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów Zarządzeniem nr 113/2019 ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Mykanów w sprawie zmiany uchwały programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021.

Treść konsultowanego dokumentu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów pod linkiem:

http://www.mykanow.4bip.pl/upload/201910210840071zfjvuoijkng.pdf

Data opublikowania: 08:45, 21 października 2019

Kategorie: Aktualności