Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Mykanów Zarządzeniem nr 40/2019 przeprowadzenie  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów

Treść konsultowanego dokumentu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 11:24, 16 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności