Konsultacje społeczne

Na podstawie uchwały Nr 203/XIX/2013 Rady Gminy Mykanów dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mykanów Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie:

  • projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Mykanów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
  • projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Mykanów’ miejsc sprzedaży napojów’ alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Zarządzenie Wójta z konsultowanymi uchwałami

Data opublikowania: 14:26, 28 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności