Konsultacje społeczne

Na podstawie uchwały Nr 203/XIX/2013 Rady Gminy Mykanów dnia 24 stycznia  2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy Mykanów, Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami  w sprawie:  projektu uchwały w sprawie  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Data opublikowania: 12:55, 17 października 2016

Kategorie: Aktualności