KONKURS PLASTYCZNY,, MÓJ PAŁAC MARZEŃ” – 2023/2024

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich.
 Cele konkursu:
zainteresowanie uczestników tematyką dziedzictwa dworskiego, przemysłu naftowego, wybitnej osoby
WŁADYSŁAWA DŁUGOSZA na bazie powstałego w Gorlicach HISTORYCZNEGO PARKU
ROZRYWKI,
rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,
promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych,
prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu w
dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych,
komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie

Regulamin poniżej.Regulamin Konkursu Mój Pałac Marzeń 2023-2024.

Data opublikowania: 17:22, 7 września 2023

Kategorie: Aktualności