Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Mykanów w Gminie Mykanów w roku 2019

Szczegóły konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 12:42, 12 sierpnia 2019

Kategorie: Aktualności