Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Mykanów  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanóww Sołectwach Gminy Mykanów. W ramach ofert realizować można następujące działania: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Mykanów, mające na celu doskonalenie ich uzdolnień sprawności fizycznej; organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy; udział zorganizowanych drużyn w rozgrywkach sportowych o zasięgu ponadgminnym.

Szczegóły ogłoszenia tutaj

Data opublikowania: 07:03, 17 stycznia 2014

Kategorie: Aktualności