Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym  w sołectwach gminy Mykanów w 2020 roku.

Treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 13:54, 14 lipca 2020

Kategorie: Aktualności