Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 279/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 13.11.2013r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014 – Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych:

 

Data opublikowania: 10:15, 6 marca 2014

Kategorie: Aktualności