Konkurs na dyrektora szkoły w Radostkowie

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Radostkowie.

Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597) 

Ogłoszenie o konkursie

Data opublikowania: 14:15, 6 marca 2019

Kategorie: Aktualności