Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2021

22 lipca 2021 r. w Centrum Usług Społecznościowych w Janowie odbyło się wręczenie oraz podpisanie umów na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku. Gminę Mykanów reprezentował Wójt Dariusz Pomada oraz Skarbnik Gminy Ewa Machoń.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 28 czerwca 2021 r. podjęli uchwałę nr VI/34/6/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

W ramach Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5 388 801,57 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 113 zadaniom na kwotę 2 889 504,09 zł.

Gmina Mykanów otrzymała kwotę 60 000 zł na realizację dwóch zadań:
1. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rybna.
2. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w miejscowości  Cykarzew Północny.

Przedstawicielom samorządów umowy przekazali: Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Beata Kocik – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Data opublikowania: 09:14, 26 lipca 2021

Kategorie: Aktualności