Konkurs fotograficzny – wydłużony termin nadsyłania prac

W związku z licznymi prośbami osób które nie zdążyły złożyć swoich prac w Regionalnym Konkursie Fotograficznym informujemy, że termin nadsyłania prac przedłużono do 21 listopada 2016 

szczegóły poniżej

Serdecznie zapraszamy do wszystkich mieszkańców Gminy Mykanów do wzięcia udziału w drugiej edycji  konkursu fotograficznego „Gmina Mykanów w obiektywie mieszkańców”. Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Mykanów, Rada Gminy Mykanów oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie. Regulamin konkursu w rozwinięciu.

 

1. Postanowienia ogólne:

a) Organizatorem konkursu fotograficznego jest

Rada Gminy Mykanów,

Wójt Gminy Mykanów,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

b) Konkurs ma charakter otwarty, kierowany jest do mieszkańców gminy Mykanów.

 

2. Cel konkursu:

Wzrost zainteresowania sztuką fotografii, promocja gminy Mykanów.

 

3. Temat:

a) Ludzie, wydarzenia

b) Mało znane i nieznane miejsca/obiekty na terenie gminy Mykanów

 

4. Warunki uczestnictwa:

a) Konkurs jest kierowany do mieszkańców gminy Mykanów

b) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace do każdego z wyżej wymienionych tematów.

c) Prace należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy w Mykanowie na nośniku CD/DVD opisanym: Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, tytuł  zdjęcia

d) Format pliku jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż ok 2623×2000 w przestrzeni kolorów RGB d) Prace nie będą zwracane uczestnikom

e) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) oraz na publikację imienia i nazwiska i wizerunku autora, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie.

 

5. Terminy

a) Prace należy złożyć do dnia 21.11.2016r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w  Mykanowie lub na adres e-mail: bok@mykanow.pl

b) Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie, podczas sesji Rady Gminy.

c) Prace laureatów oraz wybrane prace spośród wszystkich nadesłanych do konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy .

 

6. Ocena, nagrody, promocja

a) Prace oceni oraz nagrody przyzna komisja powołana przez organizatorów.

b) Przyznane zostaną nagrody za I,II,III miejsce oraz wyróżnienia.

c) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

d) Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Gminy Mykanów.

 

7. Postanowienia końcowe

a) Zdjęcia o mniejszej rozdzielczości nie będą brane pod uwagę

b) Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie powinny być wcześniej publikowane

c) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „REGULAMINU KONKURSU” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości, nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności do takiego naruszenia doszło, zwalnia to organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.

d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych i wizerunku autora w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich.

Data opublikowania: 14:41, 3 listopada 2016

Kategorie: Aktualności