Konkurs Fotograficzny “Kwitnące ogrody 2020”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “Kwitnące ogrody 2020”

REGULAMIN:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszego zdjęcia ukazującego wiosnę w ogrodzie.
 2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Wróblewscy z Borowna.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Mykanów.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie maksymalnie 2 zdjęć jednego autora (własne) z danymi kontaktowymi na adres mailowy  gok@gokmykanow.pl z dopiskiem: konkurs „Kwitnące ogrody”
 5. Wymagane parametry: zdjęcie musi być w formacie jpg i nie może przekraczać 5 MB.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2020r.
 7. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć klauzulę informacyjną – w treści maila (załącznik do regulaminu).
 8. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej GOKiS.
 9. Głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną
 10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26 czerwca 2020r.
 11. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie oraz uhonorowani nagrodami roślinnymi ufundowanymi przez Gospodarstwo Szkółkarskie Wróblewscy z Borowna.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych zdjęć w materiałach promocyjnych i reklamowych GOKiS oraz do podania wyników do publicznej wiadomości

 

Załącznik:Klauzula informacyjna Konkurs

Data opublikowania: 11:05, 29 maja 2020

Kategorie: Aktualności