Konkurs „Ekologiczna Zagroda 2022”

Wójt Gminy Mykanów na podstawie Zarządzenia Nr 51/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku zaprasza mieszkańców Gminy Mykanów do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2022”.

I. Uprawnieni do udziału:

Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Mykanów.

Do konkursu mogą być zgłoszone:

– gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą,

– zagrody wiejskie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

II Cele konkursu:

Konkurs ma na celu m.in.

– propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej,

– upowszechnianie prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,

– zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, oraz ochronę krajobrazu,

– poprawę estetyki zagród wiejskich,

– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

III. Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie:

Od dnia 2 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

IV. Miejsce zgłaszania posesji do konkursu:

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać:

– osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy Mykanów,

pok. nr 1 (rolnictwo), I piętro – budynek B,

– listownie na adres: Urząd Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1,

– mailem na adres: malgorzata.melka@mykanow.pl, a.niedzielska@mykanow.pl

– telefonicznie: 34 3288019 w. 33 lub 45

– u Sołtysa właściwego sołectwa.

V. Nagrody:

Na etapie gminnym organizator ustanowił pulę na nagrody, wyróżnienia

i uczestnictwo w wysokości 2 000,- zł.

Laureat etapu gminnego będzie reprezentował Gminę Mykanów w konkursie powiatowym.

VI. Dodatkowe informacje:

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dostępne są

w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie , bud. B – pok. nr 1,

a także na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.mykanow.pl.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Melka, Agnieszka Niedzielska pok. nr 1, tel.

34 3288019 w. 33 lub 45, e-mail: malgorzata.melka@mykanow.pl, a.niedzielska@mykanow.pl

Regulamin udziału w konkursie Ekologiczna Zagroda 2022

Karta zgłoszenia uczestnika

Data opublikowania: 13:34, 27 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności