KONCERT ARTYSTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY.

W niedzielę 26.02.2012 roku  w Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie odbył się koncert artystów Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie.

Koncert przyciągnął bardzo wielu mieszkańców Starego i Nowego Broniszewa oraz sąsiednich miejscowości.

Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitał pan dyrektor Waldemar Mądrzyk oraz pan wójt Gminy Mykanów- Krzysztof Smela.

W swoim przemówieniu pan Krzysztof Smela gorąco podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego niezwykłego spotkania z kulturą, czyli p. Krzysztofowi Polewskiemu- dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie,  p. Włodzimierzowi Cichoniowi- radnemu Gminy Mykanów oraz p. dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie- Waldemarowi Mądrzykowi.

  Po części oficjalnej rozpoczął się koncert. Jako pierwsza zaprezentowała się najlepsza w kraju Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą p. Krzysztofa Witczaka. Orkiestrze towarzyszyły urocze mażoretki, nad którymi opiekę sprawuje p. Aneta Truszkowska- Karoń.

W dalszej części zobaczyliśmy i usłyszeliśmy występy solistek ze Studia Piosenki:Eweliny Woźniak i Pauliny Cygan.

   Następnie miłośnicy tańca towarzyskiego mogli podziwiać tancerzy z Zespołu Tańca Towarzyskiego „Zorba”. Pary zaprezentowały zarówno tańce standardowe jak i latynoamerykańskie.

  W dalszej części koncertu zaszczytu zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych szerokiemu gronu publiczności dostąpili uczniowie naszej szkoły: Marcel Stobiecki oraz odnosząca wiele sukcesów  na konkursach międzyszkolnych Karolina Orszulak.

    Kolejna część spotkania upłynęła pod znakiem folkloru ludowego. Pierwszy zaprezentował się Zespół Śpiewaczo –Obrzędowy „Borowianki”, a następnie kapela „Rybnianie”.

    Koncert dostarczył  wielu pozytywnych emocji. Wszyscy opuszczali salę uśmiechnięci, zadowoleni i niewątpliwie bogatsi o nowe doświadczenia.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim,którzy przyczynili się do zorganizowania koncertu, artystom, a także p. Adrianie Moroń za doskonałe poprowadzenie spotkania.

Opracowała Monika Kasprzyk

Data opublikowania: 08:14, 15 marca 2012

Kategorie: Aktualności