Komunikat w sprawie suszy

W „Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej” IUNG PIB w Puławach stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy na niektórych obszarach gminy Mykanów.

Zagrożenie to obejmuje tereny, na których występują gleby bardzo podatne na suszę Obszary dotknięte suszą oraz kategorię gleby można sprawdzić na stronie internetowej Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, pod linkiem:  http://www.susza.iung.pulawy.pl

Wnioski  o oszacowanie zakresu i wysokości szkód mogą składać jedynie Ci rolnicy, którzy posiadają uprawy na terenach zagrożonych suszą.
Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl  lub w Urzędzie Gminy w Mykanowie w Biurze Obsługi Interesanta w budynku A oraz w pok. 1 w budynku B (Rolnictwo).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, ul. Samorządowa 1 w budynku B w pok. 1 (Rolnictwo), najpóźniej 7 dni przed planowanym zbiorem, aby komisja ds. szacowania strat mogła dokonać oceny stanu upraw.

Samo złożenie wniosku i oszacowanie strat nie skutkuje udzieleniem pomocy.
Pomoc może być udzielona rolnikom, którzy spełnią warunki określone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załączniki do pobrania
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym 2019
Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód 2019
Klauzula RODO Susza Mykanów

Data opublikowania: 14:42, 12 lipca 2019

Kategorie: Aktualności