Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o ciążącym na właścicielach i zarządcach budynków obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.

Poniżej podajemy link do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzorubudowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3

Data opublikowania: 11:50, 31 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności