KOMUNIKAT dotyczący dystrybucji tabletek jodku potasu

W województwie śląskim są realizowane zadania w zakresie dystrybucji tabletek jodku potasu, które ma na celu prewencyjne przygotowanie się na wypadek skażenia radiacyjnego. Warto podkreślić, że dzisiaj takie ryzyko nie występuje. Jest mało prawdopodobne, aby mogło wystąpić zdarzenie radiacyjne, jednakże trzeba zdawać sobie sprawę, że sytuacja za wschodnią granicą nie jest w pełni przewidywalna.

Chciałbym poinformować, że wydawanie preparatu nastąpi po ewentualnej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na terenie gminy Mykanów zostało utworzonych 5 punktów wydawania tabletek jodku potasu. Jednakże do momentu decyzji MSWiA punkty wydawania preparatu pozostają nieczynne.

Lokalizacja punktów:

  1. NZOZ – Mykanów ul. Cicha 74,

  2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej – Borowno-Kolonia ul. Klonowa 10,

  3. NZOZ – Lubojna ul. Częstochowska 27,

  4. NZOZ – Stary Cykarzew ul. Częstochowska 27,

  5. NZOZ – Czarny Las ul. Częstochowska 139

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Tutaj też można zapoznać się z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA:

https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki

Zachęcam też, do zapoznania się z broszurą informacyjną MSWiA (w załączeniu).

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada

 

ulotka jodek potasu

pfbid0wtj69EfKeVi2gwsuMSZsg3goaB3AW6BptUaA18f6NKo527pm1fWBnkWx5rL5vpJMl

Data opublikowania: 12:47, 14 października 2022

Kategorie: Aktualności