Kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem w 2024r.

Związek Młodzieży Wiejskiej przekazuje ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa śląskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno–rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika.

Data opublikowania: 11:34, 11 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności