Jubileusz 160–lecia szkoły w Starym Cykarzewie

Wspomnienia z przeszłości, refleksyjne przemówienia, spotkania po latach, zwiedzanie szkoły, a także zaprezentowana podróż historyczna – tak 15 listopada uczczono jubileusz istnienia szkoły w Starym Cykarzewie.

Dzień ten był wyjątkowy dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców Cykarzewa…

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się m.in.: Dyrektor Delagatury KO w Częstochowie Alicja  Janowska, Starosta Powiatu Częstochowskiego  Krzysztof  Smela, Radny Powiatu Częstochowskiego Ignacy Palutek, Wójt Gminny Mykanów Dariusz Pomada, Sekretarz Gminy Maria Szczepanik; Radni Gminy Mykanów: Artur Kotynia, Marcin Jędrasiak, Magdalena Kierat, Dorota Nabiałczyk, Jarosław Migoń, Artur Wasil, Grzegorz Seweryn; kierownicy referatów UG: Aneta Bator, Anna Księżnik, Elżbieta Stolarska, Dorota Gębska, Dorota Śleszyńska, Mariusz Merc; emerytowani pracownicy szkoły: Barbara Jabłońska, Stefan Siedlarski, Maria Wieloch, Marianna Siwa, Maria Broniszewska, Aleksandra Kaczmarzyk, Maria Karoń, Irena Węgrzynowska, Anna Adamczyk, Jadwiga Raźniak, Halina Kęsik, Urszula Machoń; dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Mykanów: Barbara Chyrzyńska, Alina Mazoń, Lidia Kiedrzynek, Grażyna Skrok, Grażyna Witkowska, Maria Hebrajska, Beata Sikorska, Katarzyna Dąbrowska, Krzysztof Wrzalik w zastępstwie Agnieszka Włodarczyk, Artur Rybaniec, Dyrektor GOKiS Adrianna Moroń, Przewodniczący oddziału ZNP Mykanów Michał Klimas, Przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów oddziału ZNP Mykanów Teresa  Klekowska, Komendant Gminny OSP Gminy Mykanów Józef Szot, Prezes OSP w Starym Cykarzewie Marcin Szyda, Prezes LKS Grom Cykarzew Zdzisław Gębski, przyjaciele szkoły, m.in. Jacek Błasiak, Grzegorz Półtorak, sołtysi: Renata Łaszewska, Bogdan Bartela, Waldemar Tyfel; rodziny zmarłych kierowników i nauczycieli szkoły: Maciej i Elżbieta Ścigała, Magdalena Moderska; Rada Rodziców: Iga Marchewka, Magdalena Rejek, Katarzyna Wojtyra, Anna Rorat,; absolwenci, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły, a także społeczność lokalna.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. W poczcie sztandarowym Szkoły Podstawowej im. Marcina Kacprzaka weszli absolwenci w składzie – pani Mariola Mondra, pani Wanda Rykała, pan Jarosław Kielan. Poczet sztandarowy Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Cykarzewie reprezentowali absolwenci: Sandra Szyda, Igor Legienza i Sylwia Binkowska. Poczet flagowy wprowadzili uczniowie naszej szkoły: Paulina Majchrzak, Karol Migoń, Olga Dudek.

 Część artystyczna rozpoczęła się dostojnym, reprezentacyjnym, polskim tańcem narodowym – polonezem. Uczniowie przy pomocy tańca, śpiewu i wierszy przedstawili metaforyczną podróż przez dzieje szkoły, liczące 160 lat. W ten sposób rozwinęli tytułowe motto: „ Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć, skąd się wyszło.” C.K. Norwida. Montaż słowno- muzyczny był nietypowy, ponieważ aktorami byli zarówno uczniowie, jak i absolwenci. Patriotyczne wiersze i pieśni spowodowały, że nastrój wzruszenia, refleksji i patetycznego uniesienia udzielił się wszystkim zgromadzonym. W trakcie uroczystości przedstawiony został rys historyczny szkoły. Towarzyszyła mu  prezentacja multimedialna, która pokazała postacie i wydarzenia z dziejów placówki.  Wielu cennych informacji dostarczyły nam kroniki szkolne. Na szczególną uwagę zasługuje najstarsza z nich, zaprowadzona w 1914 roku  przez ówczesnego kierownika szkoły pana Rocha Wódkiewicza, który na pierwszych jej kartach opisuje początki szkolnictwa w Cykarzewie datowane na 1859 rok.

Jubileuszowe spotkanie było świetną okazją do wspomnień i zaprezentowania bogatej historii szkoły. Zaproszeni Goście  mieli także możliwość obejrzenia pracowni lekcyjnych oraz przygotowanych wystaw okolicznościowych przedstawiających m.in. historię i dorobek szkoły oraz losy postaci, które znacząco wpisały się w dzieje Jubilatki. Należeli do nich m.in.:  Jan Wodziński, Roch Wódkiewicz, Kornel Nawizowski, Eugeniusz Stasiecki, Janusz Lipiec. Przygotowana została również wystawa poświęcona Rodzinie Szlamów, której przedstawiciele za bohaterską postawę w czasie wojny otrzymali  najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Warto przypomnieć, że szkoła, która powstała w 1859 roku, początkowo była szkołą jednoklasową. Pierwszy nauczyciel to pan Jan Wodziński, który uczył dzieci czytania i pisania metodą sylabizowania, a formą zapłaty dla niego był tzw. zsyp, czyli od każdego ucznia otrzymywał 4 garnce żyta na rok.   

Szkoła w Cykarzewie ma bardzo bogatą historię, udokumentowaną wieloma kronikami i zapiskami. Mamy nadzieję, że dzięki wyprawie do krainy przeszłości udało nam się ją przybliżyć zebranym.

Ostatnim akcentem jubileuszowego wydarzenia były życzenia, gratulacje, podziękowania i upominki od Gości oraz wyjątkowy tort urodzinowy  dla wszystkich. Za wszelkie wyrazy i dowody uznania serdecznie dziękujemy.

 Wśród wielu ciepłych słów skierowanych do nas przez przybyłych znalazły się  również te wypowiedziane przez byłego wieloletniego dyrektora  placówki pana Stefana Siedlarskiego: „Jestem pełen szacunku, pełen podziwu i pełen uznania dla grona pedagogicznego i dla pracowników szkoły, ponieważ wspólnymi siłami stworzyli tu niepowtarzalną, cudowną atmosferę, dbając jednocześnie o tradycje szkoły. Tutejsi pedagodzy są nie tylko nauczycielami, ale także pasjonatami, dzięki którym podejmowanych jest tu mnóstwo wspaniałych inicjatyw”.

Dziękujemy Gościom przybyłym na tę wyjątkową uroczystość oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej organizacji. To był niezapomniany dzień, który zapewne przejdzie do historii.     

oprac:
Joanna Rodziewicz
 Edyta Nadolska

Data opublikowania: 14:05, 29 listopada 2019

Kategorie: Aktualności