IV Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Lubojnie

„Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską” – Jan Paweł II ( Przemówienie na lotnisku Okęcie wygłoszone 16 czerwca 1983)

Te piękne słowa św. Jana Pawła II są dla nas współczesnych zadaniem i testamentem. Dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce nie możemy zapomnieć o trudnych dziejach naszej ziemskiej matki – Ojczyzny. Historię Polski można opowiadać w różny sposób, mogą do tego również posłużyć piękne, powstałe przez lata pieśni patriotyczne, które są naszym dziedzictwem kulturowym.

Już po raz czwarty w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubojnie z inicjatywy pani dyrektor Aliny Mazoń oraz pani Joanny Konieczek nauczyciela muzyki odbył się konkurs Historia Pieśnią Pisana.

Zaprezentowali się w nim młodzi artyści z własnymi interpretacjami pieśni patriotycznych, które w piękny sposób ukazują trudne dzieje naszego kraju.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół z czterech powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego.

W tym roku zaszczyciło nas swoją obecnością aż 58 wokalistów z 20 szkół.

Rywalizacja uczestników odbywała się w trzech kategoriach wiekowych:

klasy I – III szkół podstawowych
klasy IV – szkół podstawowych
klasy VII –  szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne

Patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Częstochowskiego i Wójt Gminy Mykanów, a także Bank Spółdzielczy w Mykanowie i Rada Rodziców ZSP w Lubojnie.

I etap konkursu – przesłuchania, odbył się 7 listopada 2017 roku. Zmaganiom uczestników przysłuchiwało się jury w składzie: pani Sylwia Kurcab – nauczyciel, konsultant ds. edukacji artystycznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie -przewodnicząca, pani Ewa Osuchowska- kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia w Mykanowie, pani Karolina-Sambor Kobiałka – solistka Camerata Silesia w Katowicach, pani Katarzyna Wrzalik – wokalistka, pan Marcin Gawęda – organista jasnogórski.

Jury przyznało 9 wyróżnień oraz wyłoniło 9 laureatów w poszczególnych kategoriach.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Klaudia Bińczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie
Paulina Kowalik
ze Szkoły Podstawowej w Rębielicach Królewskich
Dominika Wojtyra
ze Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie
Wiktoria Przygoda
ze Szkoły Podstawowej w Rębielicach Królewskich
Dominika Pawłowska
ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku
Natalia Zębik
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie
Jakub Wójcik
ze Szkoły Podstawowej w Poczesnej
Dominika Kubas
ze Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi Starym Cykarzewie
Emilia Puch ze Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czarnym Lesie

 

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

kategoria I klas I- III

miejsce I – Kornelia Dusza uczennica Gminnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Popowie
miejsce II – Wiktoria Cybulska uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubojnie
miejsce III- Paweł Kęsoń uczeń Szkoły Podstawowej w Starym Kocinie

kategoria II  klas IV- VI

miejsce I – Julia Soboniak uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubojnie
miejsce II – Laura Grabarczyk uczennica Szkoły Podstawowej w Zawadzie
miejsce III – Bartosz Bąk uczeń Szkoły Podstawowej w Kłomnicach

 kategoria III klasy VII i gimnazjalne

miejsce I –  Izabela Szulc uczennica Szkoły Podstawowej  w Czarnym Lesie
miejsce II-  Adrianna Tyrek uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie
miejsce III – nie przyznano

 

Grand Prix- Klaudia Ujma uczennica Szkoły Podstawowej we Wrzosowej

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami i jury konkursu zostali zaproszeni na Koncert Galowy, który odbył się 10 listopada 2017 roku w wigilię 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Swoją obecnością uświetnili Galę również liczni mieszkańcy i zaproszeni goście wśród których znaleźli się: pani Edyta Świerczewska – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, pan  Krzysztof Smela – Starosta Powiatu Częstochowskiego, radni powiatowi pan Ignacy Palutek i pan Krzysztof Nabiałczyk, pan Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów, pan Włodzimierz Cichoń – przewodniczący Rady Gminy, radni gminni, pan Janusz Benduch – starszy brygadier Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, pani Krystyna Skoczylas – Prezes Banku Spółdzielczego w Mykanowie, pan Grzegorz Papalski – wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, przedstawiciele Rady Rodziców.

Koncert zainaugurował występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa pod batutą pana Krzysztofa Witczaka.

Następnie zaprezentowali się laureaci w poszczególnych kategoriach. Ich występy były okazją do przypomnienia sobie lub poznania pieśni o tematyce patriotycznej. Należy dodać, że poziom interpretacji młodych artystów, którzy mierzą się z tak trudnym repertuarem z roku na rok wzrasta o czym świadczy również przyznanie po raz pierwszy w historii konkursu nagrody Grand Prix. Wyjątkowy charakter zaprezentowanych utworów połączony z pięknym wykonaniem dostarczył wszystkim uczestnikom Gali niezapomnianych wrażeń i wzruszeń, które na długo zostaną w pamięci.

Koncert stał się również okazją do zaprezentowania talentów uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubojnie, którzy swoimi występami uświetnili Galę. Zaprezentowali się uczniowie klasy I w piosence „Jestem Polką, jestem Polakiem” przygotowani przez panią Małgorzatę Lubkiewicz, następnie wystąpili uczniowie z zespołu tanecznego Fado  prowadzonego pod kierunkiem pani Aliny Mazoń,  którzy wystąpili w układzie tanecznym do muzyki Bartosza Chojeckiego z filmu „Czas honoru”, a na koniec zaprezentował się szkolny zespół wokalny „ La musica mia” pod kierunkiem pani Joanny Konieczek, który brawurowo wykonał pieśni „Wojenko, wojenko” oraz „ Przybyli ułani pod okienko”.

W podsumowaniu koncertu głos zabrała dyrektor Zespołu, która podziękowała wszystkim instruktorom uczniów za trud przygotowania do konkursu. Pani dyrektor złożyła również serdeczne podziękowania dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubojnie, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie tego pięknego przedsięwzięcia a w szczególności pani Joannie Konieczek – koordynatorowi konkursu, pani Urszuli Sąsiadek – prowadzącej uroczystość, panu Michałowi Kalocie – czuwającemu nad stroną techniczną uroczystości, oraz paniom Izabeli Kucie i Martynie Łapińskiej za przygotowanie przepięknej dekoracji.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy gratulowali uczestnikom sukcesów. Wyrazili także na ręce pani dyrektor Aliny Mazoń wdzięczność za organizację konkursu, który przyczynia się do krzewienia patriotyzmu i poczucia wspólnoty narodowej i lokalnej.

Przekazujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom i ich opiekunom podziękowania za przekazanie zamiłowania do muzyki młodym pokoleniom, które mają przecież zadanie przechowania i kultywowania polskiego dziedzictwa kulturowego jakim są pieśni patriotyczne.

Mamy nadzieję gościć Państwa również za rok, gdy obchodzić będziemy 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Opracowała: Anna Dobrzańska
Autor zdjęć: Stefan Łukaszczykiewicz

                                                                                        

 

Data opublikowania: 11:21, 23 listopada 2017

Kategorie: Aktualności