Inicjatywy lokalne z Gminy Mykanów z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego

Budowa trzech stref aktywności ruchowej w Gminie Mykanów będzie dofinansowana w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Inicjatywę budowy tych obiektów podjęły trzy sołectwa które w swoich budżetach zaplanowały środki na realizację zadań obejmujących budowę lub rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Łącznie Gmina Mykanów  pozyskała maksymalne dofinansowanie 60 tys. przewidujące realizacje inwestycji w sołectwach Borowno Kolonia, Cykarzew Północny i Wierzchowisko.

 

Łączna wartość tych inwestycji wyniesie 122 tys. złotych. Obecnie Gmina oczekuje na podpisanie stosownej umowy i wtedy nastąpi realizacja inwestycji. Średnie dofinansowanie inwestycji to 49%.  Rekonstrukcja placów zabaw w Gminie Mykanów to efekt długofalowego planu zakładającego wymianę starych drewnianych placów zabaw, które ze względu na zły stan techniczny zostały w większości zdemontowane.

Data opublikowania: 10:07, 11 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności