Informacja Wójta Gminy Mykanów

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadzającej tzw. opłatę reklamową od  tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na prośbę Zarządu Województwa Śląskiego informuję mieszkańców, którzy umieszczali bez wymaganego prawem zezwolenia, tablice i urządzenia reklamowe w pasie drogowym dróg wojewódzkich przebiegających przez teren Gminy Mykanów o konieczności ich natychmiastowego usunięcia.

Wójt Gminy Mykanów
/-/ Dariusz Pomada

Data opublikowania: 13:18, 30 października 2015

Kategorie: Aktualności