Informacja w sprawie opłaty śmieciowej

Urząd Gminy Mykanów informuje, że od 22 kwietnia 2013 r. przedstawicie Urzędu Gminy, będą dostarczać mieszkańcom gminy Mykanów deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otrzymaną a następnie poprawnie wypełnioną deklarację  należy  złożyć   w  Urzędzie  Gminy Mykanów  Biuro Obsługi  Klienta (niski parter  Bud. „A”) w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

 

Przedstawiciele Urzędu Gminy będą posiadali imienne identyfikatory Urzędu Gminy Mykanów. W przypadku  jakichkolwiek trudności w wypełnieniu deklaracji pomoc będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Mykanów w pok. 3 Bud. „B” lub  telefonicznie pod nr tel.  (34) 328-80-19 wew. 34.

 

Deklaracje można pobrać również ze strony internetowej www.mykanow.pl (zakładka „Dla interesanta”). Posiadacze kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego EPUAP będą mieli również możliwość wypełnienia deklaracji na platformie sekap.pl.

Deklaracja w formacie pdf do pobrania: tutaj

Data opublikowania: 08:09, 22 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności