Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych w miesiącu kwietniu

Odbiór odpadów komunalnych w miesiącu kwietniu b.r. będzie odbywał się według poniższego  harmonogramu

 

W jednym dniu będą odbierane wszystkie  frakcje odpadów  kilkoma  samochodami.

W  dniu odbioru należy wystawić wszystkie frakcje odpadów tj. odpady zmieszane, odpady segregowane i popiół.
Popiół należy wystawić we wszystkich dostępnych urządzeniach tj. w  pojemnikach workach, wiaderkach  itp.
Odbiór odpadów będzie realizowała firma Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach – Firma będzie zostawiała worki na segregacje odpadów.

Odpady należy wystawić w godzinach wieczornych dnia poprzedniego.
Odbiór odpadów będzie odbywał się od godziny 6.00.
Nie wystawienie odpadów do godz. 6.00 może spowodować brak odbioru odpadów w miesiącu kwietniu.