Informacja w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gmina Mykanów w ramach porozumienia wspólnie z sąsiadującymi gminami (Kłomnice, Rędziny, Olsztyn, Przyrów, Mstów, Dąbrowa Zielona, Janów, Kruszyna) ogłosiła wspólny przetarg  na  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2013r. Oferty złożyły 3 firmy: Sita Południe  sp. z o.o. , Remondis sp. z o.o. i Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach. Niestety, pomimo prawidłowo złożonych ofert żadna z firm  nie podpisała umowy.

 

Gmina Mykanów, już indywidualnie rozpisuje nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu, na terenie Gminy Mykanów wprowadza się działania tymczasowe:

 • Gmina zakupiła wiązane worki na odpady komunalne
 • każda nieruchomość zamieszkała otrzyma dwa wiązane worki  o pojemności 120l na odpady komunalne ( zmieszane). Do czasu wstawienia pojemników nie obowiązuje selektywna zbiórka odpadów
 • odbiór odpadów komunalnych w miesiącu lipcu br. z terenu  nieruchomości w dniach od 12 do 17 lipca zgodnie z podanym poniżej  harmonogramem
 • W dniu odbioru  odpadów  mieszkańcy otrzymają  kolejne  worki, w które należy zbierać odpady komunalne ( zmieszane)  do czasu, kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg i zostaną  wstawione  pojemniki na odpady tj. koniec lipca br.
 • w dniu odbioru odpadów  worki  i pojemniki z odpadami komunalnymi (które pozostawiły dotychczasowe firmy),  należy  wystawić przed posesje
 • odpady komunalne zostaną odebrane tylko z nieruchomości zamieszkałych.
 • Odpady komunalne, wytworzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  nie będą odbierane.

   

Za powstałe utrudnienia, które nie wyniknęły z winy Urzędu Gminy, wszystkich mieszkańców przepraszamy 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącu lipcu 2013 r

 • 12 lipca – Antoniów, Wola Hankowska, Czarny Las, Stary Broniszew, Nowy Broniszew, Rusinów, Adamów, Osiny, Jamno, Grabówka
 • 13 lipca – Wierzchowisko, Cykarzew Północny, Stary Cykarzew
 • 15 lipca – Wola Kiedrzyńska, Kolonia Wierzchowisko, Pasieka, Lubojna, Kokawa, Nowy Kocin, Stary Kocin, Przedkocin, Lemańsk
 • 16 lipca – Tylin, Kuźnica Kiedrzyńska, Nowa Rybna, Kuźnica Lechowa, Rybna, Borowno, Borowno Kolonia, Łochynia (bez ulicy Długosza i ulicy Mykanowskiej)
 • 17 lipca – Florków, Lubojenka, Dudki, Topolów, Radostków, Radostków Kolonia, Grabowa, Mykanów, Łochynia (ulica Mykanowska i ulica Dłogosza)

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 10:34, 27 czerwca 2013

Kategorie: Aktualności