Informacja w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Informacja w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy nowego obowiązku rejestracji fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń do KRS do 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe,511148.html

 

Data opublikowania: 12:00, 14 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności