Informacja Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Częstochowie informuje że w dniu 12 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zmiany dotyczą m. in. składania wniosków, zasad udostępniania materiałów z zasobu, wypisów i wyrysów oraz naliczania za nie opłat.

 

Daleko idące zmiany, zatwierdzone przez Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2014 roku, wymagają przeszkolenia pracowników i wprowadzenia istotnych korekt w systemach informatycznych. Dlatego też informuję, że w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów mogą wystąpić poważne zakłócenia i przerwy w obsłudze interesantów.

 

Sugeruję więc, aby w miarę możliwości, załatwianie spraw w Wydziale Geodezji i Kartografii przesunąć na okres ok. 2 tygodni.

 

Serdecznie przepraszam za utrudnienia i niedogodności.

Data opublikowania: 07:23, 14 lipca 2014

Kategorie: Aktualności