Informacja odnośnie wymiany pojemników i wywozu śmieci

Pojemniki na odpady zmieszane są systematycznie wymieniane zgodnie z harmonogramem. Dzisiaj (30 marca) zostaną dostarczone do mieszkańców Wierzchowiska. Ze względu na ograniczona liczbę pracowników, mieszkańcy Woli Kiedrzyńskiej, Woli Hankowskiej i Kolonii Wierzchowisko otrzymają je zaraz po świętach. Cały czas można osobiście odebrać  pojemnik w urzędzie gminy.  W przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zwyciężyła firma Paver, która zaproponowała najniższą cenę. Jednak firma Waldemara Stracha skierowała sprawę do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w Warszawie zarzucając rażąco niska cenę. Stwierdziła, że konkurencja nie jest w stanie zrealizować usługi za zaproponowaną cenę. KIO uznało częściowo zarzuty firmy i nakazało gminie ponowne przeprowadzenie oceny oferty firmy Paver –  po przedstawieniu szczegółowej kalkulacji ceny i dodatkowych wyjaśnień.  Obecnie czekamy na odpowiedź firmy Paver.

 

Po jej uzyskaniu gmina ponownie rozstrzygnie przetarg. Niestety nie zamyka to postępowania, bo mogą być kolejne wnioski do KIO. Taka sytuacja powoduje, że nie mamy rozstrzygniętego przetargu i nie możemy podpisać umowy na wywóz odpadów. A obecna umowa obowiązuje do końca marca.

 

Aby zapewnić obsługę mieszkańców skierowaliśmy zapytania ofertowe do trzech firm. Na propozycje cenowe czekamy do końca dnia.  3 kwietnia podpiszemy umowę na wywóz odpadów na okres około miesiąca (do rozstrzygnięcia przetargu). Od następnego dnia firma zacznie odbierać  odpady zgodnie z harmonogramem. Zabrany zostanie również popiół wystawiony w workach lub w innych pojemnikach. Jeżeli ktoś nie chce lub nie może wystawić popiołu, to proszę o jego zmagazynowanie na posesji do czasu wstawienia pojemników na popiół przez firmę wyłonioną w przetargu. Wszystkie śmieci zostaną wywiezione. Worki na popiół można odebrać u sołtysów lub w urzędzie gminy.

 

Wszystkie okoliczności potwierdzają słuszność naszej decyzji o zakupie pojemników  na odpady zmieszane. Jeszcze w tym roku zakupimy pojemniki na popiół przez co unikniemy kłopotliwych sytuacji  w czasie zmiany firmy usługowej.

Data opublikowania: 10:48, 30 marca 2018

Kategorie: Aktualności