Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 31 października do 9 listopada 2012 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Krzysztof Smela Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 09:54, 13 listopada 2012

Kategorie: Aktualności