Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 8 do 16 listopada 2016r. dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mykanów .

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi . Wobec powyższego projekt uchwały w/s  zasad wynajmowania lokali   został przekazany pod obrady Rady Gminy Mykanów na najbliższe posiedzenie.

Data opublikowania: 12:41, 21 listopada 2016

Kategorie: Aktualności