Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 18 do 24 października 2016r. dotyczących programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-20121

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi . Wobec powyższego projekt programu został przekazany pod obrady Rady Gminy Mykanów na najbliższe posiedzenie.

Data opublikowania: 12:43, 21 listopada 2016

Kategorie: Aktualności