Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 6 do 19 października 2017 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Dariusz Pomada Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 10:40, 6 listopada 2017

Kategorie: organizacje pozarządowe