Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 30 grudnia 2016 do 6 stycznia 2017 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Dariusz Pomada

Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 07:36, 11 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności