Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 23 do 30 września 2016 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Dariusz Pomada Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 12:22, 17 października 2016

Kategorie: Aktualności