Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

https://mykanow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Logotypy.jpg

Dot. zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości  poniżej 30 000 Euro

Przedmiotem zamówienia było wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją inwestycji pn.: „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody ‘Wierzchowisko’ w Gminie Mykanów – etap I.”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 10 oferty. Jedynym kryterium oceny była cena. Oferty złożyły następujące firmy z cenami:

 • „Flesz Studio” Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek,
  2952 zł brutto
 • Agencja Fotograficzno-Reklamowa „Mazury”, ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz, 3000 zł brutto
 • „Gabidruk” Bogdan Waśniowski, ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana, 1230 zł brutto
 • MM Studio Reklamy Maciej Palion, ul. B.Prusa 12 A, 43-460 Wisła,
  1045,50 zł brutto
 • Studio Reklamy „Digidion” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice, 1648,20 zł brutto
 • „Montownia” Produkcja Reklam Anna Zommer, Zofiówka ul. Główna 88, 95-080 Tuszyn, 1446,48 zł brutto
 • „Proznak” Wojciech Dzwonnik, ul. Wilsona 30/32, 42-202 Częstochowa,
  1033,20 zł brutto
 • P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń, 1968 zł brutto
 • „Elektro – Szyld” Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki, ul. Leg. Piłsudskiego 4a,  32-800 Brzesko, 2398,50 zł brutto
 • 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny, 1353 zł brutto

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy „Proznak” Wojciech Dzwonnik, ul. Wilsona 30/32, 42-202 Częstochowa, która miała najniższą cenę.

Protokół wyboru wykonawcy

Data opublikowania: 15:01, 18 marca 2020

Kategorie: Aktualności