Informacja o wyborze oferty dotyczącej opracowania programu funkcjonalno użytkowego na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Rybna i Stary Kocin

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dot. zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości  poniżej 30 000 Euro dot. „opracowanie programu funkcjonalno –użytkowego na zadanie przebudowa dróg gminnych S 599020S i 599022S łączących Rybna i Stary Kocin ”.

Informuje iż w zapytaniu cenowym dot.w/w zamówienia złożono 3 oferty.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferty złożyły następujące firmy z cenami:

  1. Pracownia Usługowo-Propjektowa „KOLLEGA” Stefan Kolega;ul. Bełchatowska3C, 42-200 Częstochowa , cena 45 000 brutto,
  2. Zakład Projektowania dróg i mostów „TWZ-1” Tomasz Zawadzki, ul. Lechonia 3 m 36, 42-200 Częstochowa , cena 38 000,00 brutto
  3. Projektowanie i nadzory Jarosław Stąpor ul. Sosnowa 31 , 42-290 Blachownia – cena 30 504,00 brutto

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy Projektowanie i Nadzory Jarosław Stąpor ul. Sosnowa 31 , 42-290 Blachownia , która miała najniższą cenę

 Dariusz Pomada

Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 07:25, 10 listopada 2015

Kategorie: Aktualności