INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy  wykonania i montażu tablic pamiątkowych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody ‘Wierzchowisko’ w Gminie Mykanów-etap I”.

Informuję, iż w zapytaniu cenowym dot.w/w zamówienia złożono 5 ofert. Jedynym kryterium oceny była cena. Ofertę złożyły firmy:

  •  „Proznak” Wojciech Dzwonnik, ul. Wioślarska 8, 42-202 Częstochowa, 889,04 zł brutto
  • P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. ks. J. Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń, 848,70 zł brutto
  • 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny, 1353,00 zł brutto
  • F.H.U. VERA VIA Urszula Matusiak, ul. Tartakowa 23/29, 42-202 Częstochowa, 993,84 zł brutto
  • GabiDruk – Bogdan Waśniowski, ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana, 984,00 zł brutto

Wykonawcą usługi została wybrana firma P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. ks. J. Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń.

Dariusz Pomada
Wójt Gminy Mykanów

Informacja o wyborze oferty

Data opublikowania: 11:49, 25 sierpnia 2021

Kategorie: Aktualności