Informacja o udzielonych dotacjach

 

Przedstawiamy poniżej wykaz udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Mykanów na realizację zadań publicznych.

 

Załącznik do protokołu z posiedzenia zespołu opiniodawczo doradczego w dniu 13-09-2013r.

w sprawie oceny ofert na zadania publiczne pod nazwą: „Festiwal sportów siłowych w Borownie” 

 

Po przeanalizowaniu oceny zespołu doradczo opiniodawczego zatwierdzam poniższą listę przyznanych dotacji: dla zadania „Festiwal sportów siłowych w Borownie”:

 

Lp

Nazwa klubu

Ilość punktów

Przyznana dotacja

  1.  

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

57

4000

 

RAZEM

 

4000

 

 

Załącznik do protokołu z posiedzenia zespołu opiniodawczo doradczego

z posiedzenia zespołu opiniodawczo doradczego w dniu 3-10-2013r.

w sprawie oceny ofert na zadania publiczne pod nazwą: „Rozwój sportu i kultury fizycznej w gminie Mykanów”

 

Po przeanalizowaniu oceny zespołu doradczo opiniodawczego zatwierdzam poniższą listę przyznanych dotacji:

 

dla zadania „Rozwój sportu i kultury fizycznej w gminie Mykanów”:

 

Lp

Nazwa klubu

Ilość punktów

Przyznana dotacja

  1.  

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

57

20000

  1.  

Ludowy Klub Sportowy „GROM” Cykarzew Północny

56

8000

  1.  

Ludowy Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” Czarny Las

50

4000

  1.  

Klub Sportowy „ŚWIT” Borowno

46

3000

 

RAZEM

 

35000

 

 

Data opublikowania: 09:41, 18 października 2013

Kategorie: Aktualności