Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów”  Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

 

Nazwa Stowarzyszenia

Wartość udzielonej dotacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

4000

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wierzchowisko „Dlaczego Nie?”

3000

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nowy Broniszew

1500

Związek Młodzieży Wiejskiej

1500

 RAZEM

10000 

Prosimy Przedstawicieli Stowarzyszeń o kontakt z Urzędem Gminy Mykanów

Tel. 34 3288019 w 36 lub email: promocja@mykanow.pl celem uzgodnienia terminu podpisania Umowy

Do konkursu złożono 4 oferty w wyznaczonym terminie na łączną kwotę 15640 złotych.

Data opublikowania: 06:50, 15 kwietnia 2016

Kategorie: Aktualności